Úřední deska

 • Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020

 • Zásady zpracování osobních údajů
 • Rozpočet
 • Návrh rozpočtu

 • Školní vzdělávací program

 • Školní řád

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2017/2018

 • Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017

 • ICT plán školy

 • Minimální preventivní program

 • Plán environmentální výchovy

 • Vnitřní řád Školní družiny