Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Školní jídelna

 

Číslo účtu je:  285928346/0300


Jídelní lístek

 

Kontakty

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932                                                                                                                                                                               

    Internetový portál Rodiče a Školní Jídelny

http://www.rodiceaskolnijidelny.cz

https://www.facebook.com/rodiceaskolnijidelny.cz

 


Provozní řád školní jídelny

1. Zásady provozu:

Provoz ŠJ se řídí vyhláškou č. 107/2005 O školním stravování v platném znění,

Novelou č. 463/2011 Sb.,

FH/Metodikou spotřebního koše,

561/2004 školským zákonem,

258/2000 Sb. zákonem o ochraně veřejného zdraví,

Vyhláškou 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích a zásadách osobní a provozní hygieny

při činnostech epidemiologicky závažných

Vyhláškou 490/2000 ze dne 15. 12. o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví,

Nařízení ES 852/2004 O hygieně potravin,

Nařízením ES 178/2002 Obecné zásady potravinového práva,

Rozsah poskytovaných služeb viz. systém HACCP

 

Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ředitele ZŠ a vedoucí školní jídelny.

Jídelníček je sestavován na základě zdravé výživy a dodržování spotřebního koše

sledovaných potravin.

Podle § 4 odst. 9 vyhlášky 107/2005 Sb. O školním stravování má strávník nárok na dotované stravné pouze v případě, že je přítomen ve školském zařízení, nebo první den neplánované

nepřítomnosti. Oběd se může vyzvednout do jídlonosiče. Další dny nemá nárok na dotované stravné

a musí se odhlásit. Neodhlášené obědy propadají a nelze zpětně nárokovat odhlášku.

Neodhlášené obědy musí být uhrazeny včetně další režie.

 

2. Provozní doba ŠJ:

6.00 -14.30 hod.

Vydávání stravy: 11.20 – 13.20 hod.

Žáci základní školy přicházejí na oběd v doprovodu pedagogického dozoru, který odpovídá

za plynulý chod v jídelně, za chování žáků a odchod žáků z jídelny. Možnost přídavků jídla,

kdykoliv o to strávník požádá.

 

 

3. Výše stravného:

Ceny stravného pro jednotlivé kategorie se řídí vyhláškou 107/2005 Sb. v platném znění a novelou

Č. 463P2011 Sb., Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodu 1-4.

kategorie 3-6 let

   platba  

potravinová

norma

kategorie7-10 let

     platba

potravinová

norma

MŠ celý den

     32,--

       32,--

MŠ celý den

        37,--                  

         37,--

 přesníd.,oběd

     25,--                    

       25,--

přesníd.,oběd

        30,--

         30,--

 oběd

     16,--                  

       16,--              

oběd                       

        21,--           

         21,--

 přesnídávka

(Kč l,--pitný režim)

      9,--                     

        9,--

přesnídávka

( Kč 1,--pitný režim)

          9,--

           9,--

 

kategorie ZŠ          

     platba    

potrav.norma    

   FKSP            

režie mzdová

režie ostatní  

Zisk

 7 -10 let

         21,--

         21--

 

 

 

 

11-14 let

         24,--

         24,--

 

 

 

 

15 a více

         27,--

         27,--

 

 

 

 

dosp.vlastní

         21,--

         30,--

       9,--

 

 

 

cizí - C 1

         56,--

         30,--

 

        20,--    

  6,--         

 

cizí - C 2

         58,--

         30--

 

        20,--            

  6,--         

      2,--

4. Způsob úhrady stravného:

- bezhotovostní platební styk – příkazem k úhradě u svého peněžního ústavu

- poštovní poukázka

 

Odhlášené obědy jsou odečteny.

Číslo účtu: 285928346/0300

Částka: stravovací zvyklosti x počet dnů v příslušném měsíci

Termín placení: - složenka do 25. dne aktuálního měsíce na měsíc následující

                          - účet – trvalý příkaz – do 10. v měsíci (ZŠ částka Kč 500,--, MŠ 200,-- - 600,--)

                      

Při nezaplacení stravného v daném termínu není strávník přihlášen.

Nezaplatí-li včas, bude dítě vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Pokud

dojde k opakovanému neuhrazení stravného, bude dítě úplně vyloučeno ze stravování

dle školského zákona 561/2004 Sb. § 35.

 

5. Přihlášení strávníků:

Zákonný zástupce vyplní přihlášku ke stravování a odevzdá do školní jídelny do konce

června.  Na základě přihlášky je strávník přihlášen ke stravování od 2. dne v měsíci září.

Výdej obědů probíhá pro žáky ZŠ na základě čipu, který uvede kategorii strávníka a jeho

objednávku na daný den výdeje. Čipy se prodávají za Kč 121,-- , po ukončení stravování

se vracejí zpět za stejnou hodnotu (pokud jsou funkční a nepoškozené).

 6. Odhlašování strávníků

- osobně nebo telefonicky do 12.30 hodin na den následující, žáci MŠ do 10.00 hod. v MŠ

- školní jídelna -  telefon: 582384734, mobil:739414932

- prostřednictvím internetu na www.strava.cz  do 12.30 hodin na den následující (4981)

- odhlašování obědů z různých akcí (výlety, škola v přírodě, dopravní hřiště ap.) provádí

  třídní učitel nebo vedoucí akce nejpozději 4 pracovní dny před plánovaným odjezdem

- odhlašování z obědů posledního týdne měsíce června = 4 dny předem

 

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada a je hrazena

v plné výši strávníkem.

 

Hlášení změn do 25. dne v měsíci ve školní jídelně

Změny: - stravovací zvyklosti

             - způsob placení stravného

              - adresy, jména

              - ukončení docházky – vyrovnání poplatků, nedoplatků

Vyúčtování přeplatků stravného:

Každý měsíc je prováděno vrácení přeplatků formou odečtení zůstatku od nového předpisu,

konečné vyúčtování bude provedeno na konci školního roku

- převodem zůstatku na účet, z kterého bylo stravné poukázáno

- převodem zůstatku do nového školního roku

- vyzvednutí zůstatku v hotovosti v dohodnutém termínu u hospodářky ZŠ

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny.

 

Závěrečná ustanovení:

Provozní řád školní jídelny byl projednán s vedením školy a nabývá platnost 1. 5. 2014.

S provozním řádem jsou seznámeni všichni na začátku školního roku a je vyvěšen na nástěnkách

ZŠ a ŠJ a nástěnkách v MŠ a na internetových stránkách školy v odkazech stravné.

 

V Klenovicích dne 1. 9. 2018