Školní družina

Školní družina je určena žákům 1. - 5. třídy. Jedná se o volnočasovou aktivitu v rámci školy. ŠD nabízí dětem možnost aktivního trávení volného času.

Činnosti probíhají formou pravidelných nebo příležitostných aktivit z oblasti vzdělávací, odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. ŠD při svých činnostech s dětmi využívá školní zahradu, hřiště, hřiště s umělým povrchem, tělocvičnu a další prostory školy.

 

ŠD má 2 oddělení – kapacita každého oddělení je 30 žáků.

 

ŠD - 1. oddělení 

vychovatelka: Pavla Kordová

 

ŠD - 2. oddělení

vychovatelka: Mgr. Karolína Čunderlová

 

 

Provoz ŠD:

ranní družina: Po – Pá 6:30 – 7:20 hod.

odpolední družina: Po – Čt 11:20 - 16: 00 hod.

Pá 11:20 – 15:30 hod.