Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Události roku 2018/2019

 • KONVERZAČNÍ SOUTĚŽ V ANGLICKÉM JAZYCE
     Ve středu 13. 2. 2019 proběhlo na ZŠ E. Valenty v Prostějově okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce.
   Soutěžící byli rozděleni celkem do čtyř kategorií, a to podle věku a typu školy (zvlášť víceletá gymnázia    a základní školy). V první části museli žáci zodpovědět dané otázky na základě poslechu anglického textu, ve druhé části pak před zkušební komisí hovořit na náhodně vybrané téma. Mohli tak předvést nejen své jazykové dovednosti, ale vyjádřit i své názory a postoje k určitým tématům.
  Naši školu reprezentovali 3 vybraní žáci. V kategorii starších žáků (II.A) bojovali J. Zlámal a J. Svozil z  9. třídy. Kategorii mladších žáků (I.A) zastupoval M. Káňa ze 7. třídy.
   Diplom za první místo a postup do krajského kola si chlapci sice neodnesli, ale zato si odnesli plno nových zážitků a zkušeností.

                                                                                                                                                                                                                                          Mgr. Karolína Čunderlová

 

 • Adventní Vídeň

Navzdory mrazivému počasí vyrazil plný autobus klenovických žáků poznávat krásy hlavního města Rakouska a ti starší snad i trošku potrénovat své jazykové znalosti.

V 8 ráno jsme vyjeli luxusním novým autobusem cestovní kanceláře JV-Tour pod vedením skvělé průvodkyně paní Polákové vstříc adventní Vídni. Po cestě přes Mikulov si žáci vyslechli poutavé vyprávění o Rakousku od paní průvodkyně a cestu jim zpříjemnilo promítání filmu. V půl jedenácté už nás čekala první zastávka a to známý a jedinečný Hundertwasserhaus. Zde jsme si prohlédli zvláštní a neopakovatelný dům, který hraje barvami a nemá žádné okno stejně veliké a žáci provětrali peněženky v jeho útrobách, kde se nachází malé obchodní centrum s kavárnou a suvenýry a nakoupili první dárečky ze zahraničního výletu.

Další zastávku už jsme udělali v centru přímo na Maria-Theresia Platz, kde nás autobus vysadil a my vyrazili na okružní cestu tímto nádherným vánočně vyzdobeným městem. Prvně naše kroky vedly do Hofburgu, kde si žáci poslechli povídání o rakouské vládní rezidenci a ohřáli se před další procházkou v Kaiserlicher Schatzkammer tedy císařské klenotnici. Děti jistě potvrdí, že obřadní roucha, korunovační klenoty, meče a šperky byly skutečně úchvatné.

Po luxusní nákupní třídě Graben jsme se dostali do samého srdce Vídně, k majestátnímu Stephansdomu, tedy chrámu sv. Štěpána. Zde dostali žáci krátký rozchod na oběd, který většina z nich využila bohužel k návštěvě fastfoodových řetězců, i když bylo pár těch, kteří si užili procházku kolem Štepána a snad i nakoukli dovnitř a ve stáncích už nasáli atmosféru vánočních trhů, které byli vyvrcholením našeho putování.

Mezitím jsme ale stihli i prohlídku Naturwissenschaftiches Museum na Maria-Theresia Platz, tady přírodovědeckého muzea na náměstí Marie Terezie, které děti, zvláště ty mladší, opravdu nadchlo. Jistě by zde vydrželi mezi exotickými zvířaty mnohem déle, ale čekal nás zlatý hřeb naší procházky.

Christkindlmarkt, oficiálně Weihnachtsmarkt am Rathausplatz, je nádherně nazdobený hlavní vídeňský vánoční trh, který se nachází přímo před přepychovou Novou radnicí. Děti zde ochutnaly pravý vídeňský Kinderpunsch, nakoupili ozdoby na stromeček i tradiční rakouské pečivo a hlavně si užily tu pravou vánoční atmosféru opravdového velkoměsta. Odvážnější otestovali i jazykové znalosti a odvážili se k objednávce v němčině, z čehož jsme měli všichni radost a dobrý pocit. Světla vánoční výzdoby nás pak vyprovodila na zpáteční cestu domů. A my budeme ještě dlouho vzpomínat na podařený školní výlet. Poklidné Vánoce všem a krásný Nový rok.

 Mgr. Eva Levinská


 • Vzdělávací projekt Myanmar – divoká cesta do barmské říše

  Program: Myanmar – divoká cesta do barmské říše

  Pořádala: agentura Planeta Země 3000

  Termín: 26. 9. 2018

  Třídy: 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 9.A

  Dne 26. 9. 2018 se 75 žáků 2. stupně naší školy zúčastnilo zeměpisného vzdělávacího programu Myanmar – divoká cesta do barmské říše. Přednáška byla plánována dlouho dopředu, navazovala svou podobností na předešlé ročníky, kdy naši žáci shlédli pořad o Brazílii.

  Více než hodinový program byl velice poutavý. Pořadatelé střídali své výstupy s videoprojekcí cestovatele, který Myanmar během posledního roku několikrát navštívil. Moderátoři programu představovali dva učitele, kteří seznámili děti s faktickými informacemi o zemi i regionu, cestovatel potom zavedl žáky do nejzajímavějších koutů této pozoruhodné země a povyprávěl o dobrodružství, které během svých cest zažil.

  Během přednášky žáci zavítali mezi obyvatele několika kmenů, jež patří mezi poslední svého druhu na planetě. Mohli vidět rozlišnost kultur, tradic a jazyka. U kmene pavoučích žen měli možnost spatřit tradiční pohřeb, u mořských cikánů – Mokenů spolu s cestovatelem vyzkoušeli tradiční lov ryb, hodování na lodi a potápění.

  Myanmar je země velmi rozmanitá, pro mnohé neznámá, mnoho žáků nemělo tušení o poloze nebo životu v tomto státě. Právě pro ně bylo toto setkání o to víc zajímavější.

  Během programu byly velmi pěkně zpracovány informace ze zeměpisu, přírodopisu          i dějepisu. Škola dostala pracovní listy a materiály (mapy, DVD), které lze s žáky ve výuce zeměpisu nebo ostatních předmětů využít.

  Přínos a podání informací hodnotím více než kladně, samotným žákům se přednáška velmi líbila. Škoda jen, že nebyl prostor pro jejich dotazy. Nicméně věřím, že ty jim budou zodpovězeny během výuky a při další práci s podkladovými materiály.

  Už teď se těšíme na pokračování, za rok nás čeká další velmi zajímavá země – Kolumbie. Určitě se vzdělávacího programu zúčastníme.

                                                                                                                   Mgr. Martina Kovářová,učitelka ZŠ Klenovice na Hané


   

 • Starostův hanácké vdolek

  V letošním roce jsme se znovu zúčastnili soutěže Starostův hanácké vdolek konané dne 29.11.2018 v Dubanech. Naši školu reprezentovali vždy čtyři žáci z každého ročníku prvního stupně. V letošním roce byli vybrání:

   1.A: Matyáš Křepelka, Jan Lubič, Michal Mráček, František Molčík, Náhradník: Lukáš Volec

  2.A: Martin Zapletal, Michal Drexa, Anna Navrátilová, Kateřina Inderková, Náhradník: Štěpán Kocourek

  3.A: Aneta Fojtová, Veronika Navrátilová, Lukáš Prášil, Lukáš Mlčoch, Náhradník: Lukáš Mráček

  4.A: Pavel Horák, Michal Bihári, Adam Halouzka, Dominik Chrobák, Náhradník: Drahomír Kouřil

  5.A:Tereza Kromková, Denisa Zapletalová, Michaela Zajícová, Denis Jašurek, Náhradník: Zoe Mazourková

  Všichni žáci reprezentovali naši školu svědomitě a do každé soutěže šli s plným nasazením. Všem žákům bych chtěl tímto poděkovat za vzornou reprezentaci naší školy a pogratulovat jim ke krásnému pátému místu a budu se těšit na naši spolupráci v příštích letech.

     Bc. Lukáš Zatloukal  


 •  

 • Florbal

  V letošním roce jsme se v rámci Asociace školských sportovních klubů nově přihlásili do turnaje ve florbalu. Velký zájem projevili převážně chlapci. Z tohoto důvodu jsme se zúčastnili okresních soutěží mladších chlapců dne 15.11.2018 a starších chlapců dne 16.11.2018.

  Naši školu ve skupině mladších chlapců reprezentovali Jurda Tomáš, Dostálík Tomáš, Mazourek Matěj, Sváček Ondřej, Bihári Martin, Látal Samuel, Behúl Filip, Burda Patrik, Pohlodko Miroslav, Matoušek Martin, Heitzer Dominik.

  Ve skupině starších chlapců reprezentovali naši školu Kočí Petr, Pavel Štětař, Zlámal Jakub, Sedlák Jan, Švéda Adam.

  Pro letošní ročník chlapci nepostoupili do krajského kola. Nicméně byli chváleni ostatními trenéry i hráči za výkony v soutěži. Letošní rok byl pojat ryze cvičně a pro rozšíření obzorů žáků.

  V příštích letech už věřím v umístění našich družstev a v prokázání kvalit hráčů.

   

                                                                                                                                                                 Bc. Lukáš Zatloukal

   

 • Reprezentace školy ve sportovních soutěžích

 • Funny Bunny – soutěž v anglickém jazyce

  Ve čtvrtek 6.12.2018 se vybraní žáci ze 4. A 5. třídy zúčastnili soutěže v anglickém jazyce Funny Bunny, která se konala na Základní škole v Bedihošti.

  Žáci museli předvést své znalosti a dovednosti v pěti disciplínách: čtení, psaní, poslech, mluvení a běhací soutěž v tělocvičně. Jako nejobtížnější disciplínu všichni shodně označili poslech a nejjednodušší se jim zdálo obávané mluvení. Konkurence závodníků byla veliká. Soutěže se zúčastnilo celkem 11 soutěžních dvojic z každého ročníku ze 6 základních škol z okresu Prostějov. Proto nás potěšilo pěkné 3. místo soutěžní dvojice za 4. třídy ve složení Pavel Horák a Samuel Klimt.

Mgr. Margita Holusková

 • O pohár starostů – ZŠ Klenovice na Hané

       V pátek dne 19. 10. 2018 proběhl v ZŠ Klenovice na Hané další z řady turnajů O pohár starostů. Nově vytvořený turnaj navázal tak na tradiční řadu soutěží, které se konají v regionu (Vrbátky, Bedihošť, Olšany u Prostějova). Jako sport, ve kterém se soutěžilo, byla zvolená přehazovaná, a to ve dvou dívčích kategoriích (6. – 7. třída, 8. – 9. třída). Na 1. ročník turnaje v přehazované O pohár starostů přijely školy z Hněvotína, Olšan u Prostějova a Vrbátek.  

       Přehazovaná je specifická náročností na pravidla, jelikož jsou zde jistá omezení týkající se toho, kdo může, z jaké pozice přehodit síť, či omezení počtu nahrávek. Nutno podotknout, že všechny družstva se ale vyrovnala s tímto nelehkým úkolem, a turnaj sehrála dle oficiální pravidel přehazované. Zápasy se odehrávaly na dvou hřištích, a to v tělocvičně školy a v areálu TJ Sokol Klenovice na Hané. V kategoriích mladších dívek vyhrály domácí Klenovice na Hané, naopak v kategorii starších pak napínavém finále pro sebe vybojoval tým dívek z Olšan u Prostějova. Každý tým obdržel pohár a diplom. V průběhu turnaje pak pro učitele a žáky bylo nachystáno občerstvení v podobě řízku a tatranky.

       Závěrem děkujeme všem účastníkům turnaje, organizátorům, panu starostovi Klenovic za přivítání, vedení školy za podporu v organizaci, panu řediteli Vrbátek za koordinaci dopravy a celkovou finanční záštitu nad turnajem. Doufáme, že takto započatá sportovní tradice v rámci soutěže O pohár starostů bude pokračovat i v dalším roce.

   

  Mgr. Stanislav Štěpaník, Mgr. Lukáš Zatloukal,  učitelé ZŠ Klenovice na Hané

                                                                           


   

 • Dopravní výchova

       Ve čtvrtek 18. 10. 2018 se žáci třídy 4. A zúčastnili v rámci dopravní výchovy výuky na dopravním hřišti v Prostějově. Pracovníci dětského dopravního centra měli pro žáky vyhrazených 120 minut čistého času, rozdělených do dvou částí.

       V první části je čekala přednáška v prostorné učebně před interaktivní tabulí. Příjemná instruktorka žáky seznámila se základními dopravními značkami, vysvětlila správné vybavení jízdního kola a jeho důležitost. Na schematických křižovatkách měli žáci možnost ukázat, jak se orientují v jízdním provozu tím, že určovali pořadí, v jakém jednotlivé dopravní prostředky projedou křižovatkou. Některým dětem se dařilo více, jiným méně, ale případnou chybu si žáci mohli dovolit. Vše bylo zatím jenom ,, jako‘‘.

       Teprve praktická jízda prověřila znalosti dětí z dopravní výchovy, jejich pozornost, schopnost rychlé reakce a rozhodování. Na tu se děti těšily nejvíce. Ještě před tím, než převzaly a zkontrolovaly kola, musely si správně nasadit a utáhnout bezpečnostní přilbu. Poté mohly vyjet do ,,dopravního provozu‘‘. Jezdily ukázněně, řídily se dopravním značením svislým i vodorovným, správně reagovaly na světelné signály semaforů. Přesto ale ne stoprocentně a ve skutečném provozu by neobstály. Zpočátku děti nestíhaly sledovat úplně všechno – jiné dopravní prostředky, značky vodorovné a svislé, semafory, chodce a také různé typy křižovatek.

       Pracovníci dopravního centra děti chválily, že byly i přes některé chyby šikovné. V běžném dopravní provozu pochvala ale nestačí, dopravní pravidla je potřeba znát stoprocentně. Proto se žáci již teď těší na další lekci dopravní výuky, ke které byli pozváni a ve které jistě dotrénují a odstraní případné nedostatky.

   

  Mgr. Margita Holusková, tř. učitelka 4. třídy  

                                                                                                            

 • Evropský den jazyků na ZŠ v Klenovicích na Hané

Rada Evropy v roce 2001 vyhlásila Evropský den jazyků, jehož oslava se již tradičně koná napříč celou Evropou, na podporu jazykové rozmanitosti.

I na naší ZŠ jsme si připomněli tento významný den a během čtyřhodinového projektového vyučování jsme si ukázali, že jazyky nejsou jen šprtání slovíček a biflování gramatiky, ale také cestování, kultura, sport a dobré jídlo.

Do projektu se zapojili žáci prvního i druhého stupně a dokonce i školní jídelna, ve které nám po celý týden servírovali chutná jídla z evropské kuchyně. Aby se nám lépe stolovalo, žáci  třetího ročníku nám v rámci výtvarné výchovy vyrobili vlaječky, a tak jsme mohli podle ozdobené jídelny snadno poznat i bez jídelníčku, ze které země si dáme dnes k obědu tradiční jídlo.

Další část projektu probíhala v tělocvičně, kde si žáci zazápolili ve vybraných sportech typických pro jednotlivé anglicky mluví země, a to pod hlavičkou zdařile vytvořených obřích vlajek, které namalovali žáci 7.A také během hodiny výtvarné výchovy.

V horních patrech naší školy jsme si evropské jazyky a kultury připomínali jinak. A šli jsme na to přes pohádky. Velmi pěkná atmosféra vládla v čítárně, kde se usadily čtyři šikovné deváťačky a malým dětem z prvního stupně celé dopoledne předčítaly výběr z národních evropských pohádek. Děti tak poznaly například ruské, severské, rumunské nebo francouzské tradiční pohádky. Povídali si o nich a malovaly k nim krásné obrázky. Ty nejhezčí pak byly odměněny propagačními předměty s motivem EDJ. A tak malí čtenáři mohou teď kreslit třeba tužkou s pozdravem v norštině nebo si dát na ruku reflexní pásku s ahoj v azbuce, až vyrazí na výlet.

A na výlet jsme vyrazili alespoň virtuálně a s pastelkami v ruce také v poslední učebně, kde se vystřídali žáci druhého stupně. Jejich úkolem zde bylo vystřihnout si papírové tílko a na něj namalovat či nakreslit nějakou stavbu typickou pro některou evropskou metropoli. Z dataprojektoru svítila na tabuli Eiffelovka, Braniborská brána, šikmá věž v Pise nebo třeba chrám ze starověkého Řecka, ale fantazii jsme nebránili, a tak jsme mohli obdivovat i tílka v německém duchu s automobilovou tématikou, ruské matrjošky a další zajímavé nápady žáků.  Z rádia se linuly tóny francouzských šansonů,   houpavý rytmus španělských letních vypalovaček a také německé, ruské a třeba islandské songy.

Jak moc zdařilé byly naše výtvory, můžete posoudit v galerii. My jsme byli nadšeni.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

26.9. probíhá po celé Evropě den jazyků, kdy si připomínáme, jak rozmanité a zajímavé evropské řeči jsou, ale také kulturu a různé zajímavosti

Mgr.Eva Levinská

 • Hurá do školy aneb Slavnostní zahájení školního roku

     Čas výletů, koupání a lenošení už je za námi - a opět tu máme nový školní rok 2018/19. V pondělí 3. září nám počasí opravdu moc nepřálo, slunce se schovalo za mraky a zkropil nás vydatný déšť. Proto se žáci spolu s učiteli nesešli pod širým nebem jako loni, ale shromáždili se uvnitř školní budovy, v prostorném sále. Slavnostního zahájení nového školního roku se zúčastnili také rodiče prvňáků, všichni zaměstnanci školy a mezi přítomné zavítal i starosta Klenovic na Hané, Stanislav Cetkovský.

     Za vedení školy se úvodního projevu ujali Mgr. Veronika Hulová a RNDr. Bc. Jaromír Vachutka, všechny přítomné pak pozdravil také starosta obce. Největší pozornost byla upřena na nejmladší žáčky, kteří v letošním školním roce usednou do lavic poprvé. Během slavnostního pasování jim byly předány drobné dárky a na památku si domů odnesli i pěkná zelená trička s logem ZŠ Klenovice n/H. Po skončení slavnostního programu se žáci se svými třídními učiteli rozešli do tříd, kde se dozvěděli všechny podstatné informace. Školní rok 2018/19 tak může začít…      

Mgr. Světlana Dočkalová