Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhne v týdnu od 11. – 15. 11. 2019. Zákonní zástupci, příp. občané mohou přivážet svázaný papír každý den v čase od 07:00 do 07:40 a od 11:30 do 16:00 hod.