Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

Školní rok 2017/2018

Svět očima biochemika

Začátkem prosince proběhly na ZŠ Klenovice na Hané motivační hodiny na přírodovědné předměty. Zájem žáků o přírodní vědy je všeobecně nedostačující, a tak paní učitelky Vránová a Kovářová zajistily tyto hodiny, především složené z pokusů a dějů, které probíhají v živých organismech.

Ukázkové hodiny pro 6. až 9. třídu nám předvedl budoucí vědec - biochemik, Miroslav Peřina, nyní student třetího ročníku Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Mirek je bývalým žákem paní učitelky Vránové, která v něm - “jak říká sám Mirek“ - probudila jiskřičku touhy poznání a porozumění  biologicko –chemickým  dějům v živých organismech.

Všichni žáci se zájmem sledovali jeho teoretické vysvětlování a nejvíce je zajímaly pokusy, kterými teorie potvrzoval.

Cílem bylo zapálit jiskřičku zájmu o přírodovědné předměty u žáků II. stupně naší školy, a změnit jí v plamínek u současných žáků 8. a 9. tříd, kteří se o dějích opakovaně učí v přírodopise, fyzice, a především v chemii.

Jak se nám hodiny vydařily a jak se žákům líbily, napsala žákyně 9. ročníku  Klára  ve zprávě, kterou dokládám fotografiemi.

Vladimíra Vránová


Hodnocení žákyně Kláry Holubníčkové, XI.A:

V rámci výuky chemie nám předváděl zajímavé pokusy. Celá jeho prezentace nás zaujala. Nejzajímavější byl balónek naplněný vodíkem, který po zapálení hlasitě explodoval. Zajímavý byl třeba i papír, který shořel bezezbytku. Za naši devátou třídu můžu říct, že to bylo velmi zajímavé zpestření chemie, a zaujalo nás to natolik, že jsme požádali o další hodinu.  Za tohle všechno děkujeme paní učitelce Vránové a ochotnému studentovi, kteří nám umožnili podívat se na chemii v praxi.                                                                           


Úspěch v pěvecké soutěži „O hanáckyho kohóta“

V úterý 12. prosince 2017 se v Prostějově konalo oblastní kolo významné pěvecké soutěže
dětí základních škol v sólovém zpěvu lidových písní, O hanáckyho kohóta, kde školu reprezentovala naše výborná zpěvačka Anička Flášarová z deváté třídy a která získala svým pěveckým výkonem s písněmi „Daleká, šeroká“ a „Mozekanti, co děláte?“ postup do krajského kola. Ačkoliv byl konkurence, jako každý rok, veliká, dokázala se přes skvělé výkony mnoha zdatných zpěváků a zpěvaček suverénně probojovat dále. Za její snahu a krásnou reprezentaci školy si zaslouží obrovskou pochvalu. Již teď se těšíme na její vystoupení v dubnu v krajském kole. Držte nám pěsti. J

Mgr. Kateřina Kiralová

 Starostuv hanácké vdolek

30. listopadu 2017 se dvacet žáků prvního stupně zúčastnilo sportovní soutěže „Starostuv hanácké vdolek“. Toto klání se již řadu let koná v sokolovně Dubanech a je do něj zapojeno osm základních škol: Hněvotín, Bedihošť, Olšany u Prostějova, Vrbátky, Kralice na Hané, Hrubčice, Smržice a Bystročice.  Pro nás to byl první ročník a nutno dodat, že jsme si vedli skvěle! V konkurenci osmi zkušených týmů jsme obsadili krásné páté místo a všem dokázali, že jsme pro ně rovnocennými soupeři. Mladí sportovci závodili v osmi disciplínách, jejichž součástí byl běh, obratnost, zručnost, schopnost týmové spolupráce i rychlého úsudku.

Všichni bojovali statečně a sportovního ducha v sobě nezapřeli. Odměnou za jejich snažení byl kromě diplomu i velikánský vdolek, který si odvezli do školy. Na posilněnou dostali od organizující školy bohaté občerstvení. Volné chvilky využili žáci všech škol ke vzájemnému poznávání, neboť se v květnu příštího roku všichni potkají na atletické soutěži O pohár starostů v Olšanech u Prostějova. Do té doby je však potřeba zapracovat na fyzičce, abychom příště stáli „na bedně“, neboť my na to máme! Všem žákům i jejich trenérkám a trenérům z řad našich vyučujících srdečně děkuji.

Zapsala Eva Pluskalová


Funny Bunny 2017

Dne 28. 11. 2017 se v Bedihošti konala tradiční soutěž v anglickém jazyce Funny Bunny. Jako každý rok se jí zúčastnily školy z okolních vesnic i z Prostějova. Soutěžilo se ve dvojicích a ve dvou kategoriích – žáci čtvrtých a pátých tříd. Letos naši školu reprezentovaly dva dívčí a dva chlapecké týmy. Tématem celé soutěže bylo: People and the body (Lidé a tělo). Soutěžilo se ve všech čtyřech anglických „skills“speaking, reading, listening and writing. Soutěžící tedy museli prokázat komplexní znalost čtení, psaní, poslechu a také zazářit v konverzaci. V kategorii čtvrtých tříd soutěžily Zoe Mazourková a Adélka Sovová, které se umístily na krásném 5. místě. Terezka Kromková s Diankou Volkovou obsadily 12. místo. Za páťáky soutěžili Dominik Navrátil s Jonášem Petrovským, kterým o pár bodů uteklo třetí místo, skončili tedy čtvrtí. Vašek Horák s Tobiášem Vrbou se umístili na 6. místě. Všem soutěžícím gratulujeme a těšíme se na jejich další úspěchy.

Mgr. Petra Pařízková

Soutěž Naší přírodou

V úterý dne 21. 11. 2017 jsme se vypravili na soutěž Naší přírodou, kterou pořádalo Středisko volného času Atlas a BIOS v Přerově. Této soutěže se v různém složení účastníme každoročně. V letošním školním roce jsme vytvořili 2 družstva soutěžících. V kategorii mladších nás reprezentoval Ondřej Vrba (7.A), Ondřej Crhan (6.A), Pavel Štětař (7.A), Luboš Loska (7.A), v kategorii starších pak Kamila Ježková (9.A), Marcela Arnoštová (8.A), Štěpán Sedlák (9.A) a Tomáš Svozil (9.A).

Žáci obou družstev soutěžili v přírodovědných znalostech z oblasti společenstva lesa, vody, louky a pastvin a společenstva v okolí lidských sídel. Žáci naší školy se utkali ve vědomostním souboji s žáky škol ZŠ U Tenisu Přerov, ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou a ZŠ Struhlovsko Hranice na Moravě. Během celého dopoledne proběhlo 8 soutěžních kol. Naši žáci bojovali jako lvi a z Přerova si odváželi dvě 1. místa (Ondra Vrba a Ondra Crhan), jedno 2. místo, čtyři 3. místa a jedno 4. místo. Oba Ondřejové postupují z prvních míst do finálového kola na konci března a odměnou jim bude zážitková exkurze s poznáváním přírody na jižní Moravu.

Žáci odjížděli domů velmi spokojení, nejen díky velkému úspěchu, ale i díky zajímavému programu. Kluci i holky navštívili terária s hady a pavouky, akvária s mnoha druhy ryb a želv a koutek chovatelů s hlodavci. Zpět do Klenovic se s námi vrátila i samička potkana, kterou si jedna žákyně oblíbila.

Všem žákům moc děkuji za reprezentaci školy a klukům přeji hodně úspěchu ve finálovém klání.

Mgr. Martina Kovářová

Strašidelná škola

Už několik let se na přelomu října a listopadu v Základní škole Klenovice na Hané dějí prapodivné věci.

Tentokrát se to stalo v pátek 3. 11. v 17,00 hod.  Po žácích, školníkovi, účetní, ale i po učitelkách, učitelích a dokonce i po paní ředitelce jako by se slehla zem. Místo nich se ve světlech více než stovky svíček objevovali duchové, zombíci, čarodějnice, kostlivci a další prapodivné bytosti.

Hned u vchodu si mohl každý obstarat hrací kartu. Na 8 stanovištích se pak plnily úkoly, jako například hod netopýrem, chytání myšky, přitahování pavouků nebo proplétání pavučinou a další.

Splněný úkol byl odměněn  sladkostí a pečlivě zaznamenán do hrací karty. Ti nejodvážnější pak prošli bludištěm ve školním sklepení.

Komu vyhládlo, zastavil se v baru „U KOSTLIVCE“. Nabídka byla pestrá: prstíčky nenechavých žáčků, sušení netopýři, kosti různých velikostí i barev, voda ze smrduté studánky a mnoho dalších slaných i sladkých pokrmů. To vše zdarma.

Nechyběl ani tanec malých čarodějů a čarodějnic. Vyplněnou kartu  si její majitel mohl vyměnit u staré čarodějnice  za oko stoletého draka a očko dráčete.

Je ovšem velikou záhadou, kam se všichni poděli. V pondělí  totiž už zase ve škole usedli žáci, nechyběli pedagogové, ani paní ředitelka. Jen pan školník se zlobí, že po stěnách běhají  papíroví pavouci a krysy.

 

DÝNĚ ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V KLENOVICÍCH NA HANÉ

Konec října jsme tradičně na naší škole věnovali dýním. Pořádali jsme 25. ročník soutěže

 „O nejstrašidelnější, nejveselejší a nejoriginálnější dýni“.

 V tomto roce se sešel rekordní počet dýní nejrůznějších barev, velikostí a tvarů. Bylo jich téměř 80. Jeden by si myslel, že není možné vyrobit něco, co už tu nebylo. Omyl! I tentokrát se sešly opravdu originální dýně. Máme dýňový kočičí pelíšek i s koťaty, kolébku i s miminkem, kočár, býka, vězení, pavouka, skřítka a další. Kdo neviděl, možná neuvěří, kolika různými způsoby se dýně může usmívat, či šklebit. Strašidelné dýně svoji hrůzu ukazují hlavně za tmy, když se rozsvítí, vyniknou hroziví bubáci, čarodějnice, ale i pila v dýňové hlavě. Stejně jako v minulých letech téměř 14 dnů můžou kolemjdoucí tuto krásu obdivovat před hlavním vchodem školy. Všichni majitelé dýní byli odměněni pochvalou a sladkostí. Nejlepší autoři pak obdrželi diplom a drobnou věcnou cenu. Poděkování patří všem rodinným příslušníkům, kteří pomohli výrobou, nápadem nebo dopravou dýní do školy.

Kolektiv ZŠ Klenovice na Hané                                                                                                       


VOLBA POVOLÁNÍ, 18. 10. 2017, PROSTĚJOV

Středa 18. října byla pro žáky devátého ročníku ve znamení workshopu a besedy k volbě jejich budoucího povolání. V osm hodiny jsme se společně vydali autobusem do Prostějova, kde nás čekal celodenní program. Začali jsme workshopem ve Střední odborné škole, kde nás přívětivě přivítala zástupkyně školy a umožnila nám prohlédnout si odborné prostory školy, nahlédli jsme tedy do školní cvičné kuchyně a školního cvičného kosmetického salonu. Zároveň si žáci mohli u jednotlivých stanovišť v připravené třídě vytvořit jednoduché výrobky a vyzkoušet si, jak jsou v daných oborech šikovní. Studenti střední odborné školy ochotně pomáhali ve výrobě, zodpovídali naše dotazy a vysvětlovali náplň svého studia včetně popisu jejich praxe. U cukrářů si žáci ozdobili a snědli perníčky, kuchaři nabízeli pomazánky a mandlové mléko, číšníci předváděli sváteční skládání ubrousků a nabízeli punč, u kosmetiček si děvčata nechala nalakovat nehty a u prodavaček jsme se učili vytvářet různé ozdoby a způsoby balení dárků. Nejobsazovanějším stánkem však byla výroba kožedělného zboží, kde si žáci s dopomocí vytvořili různé ozdobné přívěsky.

Po tomto nabitém programu se naše třída vydala na Úřad práce v Prostějově, kde s námi byla zahájena beseda o volbě povolání, získali jsme mnoho informací o středních školách, studijních oborech, možnostech uplatnění na trhu práce a o důležitých webových stránkách.


Bezpečně v dopravě

V pátek 13. října 2017 se žáci prvního stupně školy zúčastnili interaktivního, hravého a zároveň poučného projektu nazvaného „Bezpečně v dopravě“.

První část projektového dopoledne se odehrávala v jednotlivých třídách, kde si žáci procvičovali teoretické znalosti z různých oblastí dopravní výchovy. Pak je čekalo praktické procvičování získaných dovedností. Za slunečného počasí se žáci 1.– 3. třídy přesunuli ven, kde pro ně byly připraveny koloběžky a 3 dovednostní disciplíny – závod na čas, jízda zručnosti a jízda na jeden odraz. Na žáky 4.-5. ročníku čekaly interaktivní křižovatky, simulace dopravní nehody nebo simulátor jízdy v osobním autě. Zbývající čas dopoledne byl věnovaný výtvarné soutěži „Děti, pozor, červená“.

 Evropský den jazyků  2017

V pátek 6. 10. 2017 se žáci 3. až 9. ročníku zúčastnili projektového dne zaměřeného na cizí jazyky evropského kontinentu. Během první až čtvrté vyučovací hodiny na ně čekal pestrý program, který v jednotlivých třídách zajišťovali třídní učitelé ve spolupráci s ostatními pedagogy.

Součástí projektového dne bylo seznámení se s cizím jazykem, promítání filmu v původním znění, poslech hudby, práce s říkankami a básničkami v daném jazyce.

Poté se žáci rozdělili na menší skupinky a společnými silami vypracovávali různé tematické okruhy - reálie, osobnosti, památky, sport, jídlo. V každé třídě tak vznikl velký plakát s textem, obrázky a různými materiály, který je vystaven v prostorách školy, na stěnách a nástěnkách.

Učitelé nebo maminky žáků pro zpestření projektového dne připravili také jídla typická pro danou zemi. Ve 4.A děti pekly masové pirožky, 6.A si pochutnávala na španělských olivách a 7.A na italské pizze.

 Projekt se povedl

Kolektiv zaměstnanců školy

Adaptační kurz 6. A

Ve dnech 6.-8. září 2017 se uskutečnil adaptační kurz 6. A pořádaný naší školou. Ve středu ráno měli žáci této třídy společně se svým novým třídním učitelem Mgr. Tomášem Pírkem, doprovázejícím pedagogem Mgr. Liborem Večerkem a paní asistentkou Romanou Bukovčanovou sraz před školou. Autobusem jsme jeli z Klenovic na Hané do Kojetína, tam jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl do Přerova a poté jsme pokračovali opět autobusem rovnou do Čekyně, kde probíhal celý adaptační kurz.

Jakmile jsme dorazili na místo, ihned jsme se ubytovali do chatek a vybalili se. Po krátkém seznámení se s areálem jsme si nastavili důležitá pravidla, bez nichž by adaptační kurz nemohl fungovat. Poté na nás již čekal výborný oběd, který nám dodal sílu na odpoledne plné bohatého programu. Hned po skončení odpoledního klidu jsme si v přírodě zahráli několik her zaměřených především na vzájemné poznávání se, sbližování a budování přátelských vztahů mezi sebou. Nechyběly také týmové sporty – ringo a fotbal, které však brzy překazil silný déšť. Nenechali jsme si tím pokazit naši výbornou náladu a přesunuli se do táborové klubovny, tam žáci vyráběli originální plakáty s logem a názvem své chatky.

Následující den nám služba udělala v 7:00 budíček. Po chladné noci jsme si tělo zahřáli rozcvičkou, kterou vedl pan učitel tělesné výchovy. Po ranní hygieně a snídani jsme vyrazili na delší túru po okolí, absolvovali jsme tak místní naučnou vlastivědnou stezku. Jelikož nám počasí přálo, ušli jsme zhruba 18 km. Po vydatném obědě, na něhož jsme se velmi těšili, proběhly sportovní turnaje ve fotbale a ringu, kterých se všichni žáci zúčastnili se vší vervou. Podvečer jsme opět strávili v klubovně, kde probíhala řada aktivit zaměřených na stmelování nového třídního kolektivu. Během večera se žáci ještě více poznávali, rozvíjeli své komunikační dovednosti, spolupracovali a hlavně se bavili. Po setmění samozřejmě nechyběla ani stezka odvahy, kterou všichni zvládli na jedničku. J

 Pátek se již nesl ve znamení odjezdu. Po klasických ranních rituálech (rozcvička, hygiena, snídaně) jsme provedli generální úklid chatek a po obědě jsme již vyrazili zpět domů.

 Adaptační kurz se nám vydařil a splnil všechna svá očekávání.

 Mgr. Tomáš Pírek (třídní učitel)

 Mgr. Libor Večerek

 Romana Bukovčanová


Burza práce a vzdělání 2017

Ve středu 20. září podnikli žáci osmého a devátého ročníku návštěvu burzy práce a vzdělání v Prostějově. V prostorách Společenského domu měli možnost seznámit se s významnými zaměstnavateli našeho regionu a získat informace o školách, které s nimi spolupracují. Zároveň se mohli dozvědět, které školy jsou zaměřené na konkrétní řemeslo nebo další studium. Žáci procházeli jednotlivá stanoviště, kde se dozvídali o náplních práce různých profesí, jejich uplatnění, obdrželi spoustu materiálů, informativních letáčků a jednoduchých firemních výrobků, nabízely se ochutnávky produktů či ukázky výroby. Návštěvníci si také mohli před budovou prohlédnout kamion či techniku Armády ČR a Vojenské policie. Chlapce nejvíce zaujala vojenská technika a strojírenský průmysl, dívky naopak potravinářství, zdravotnictví, oděvnictví, vizáž a kosmetika.

 Zapsala Kateřina Kiralová


Hurá do školy aneb Netradiční zahájení školního roku v Klenovicích na Hané 

Slunce, letní hry a žádné starosti – to jsou zkrátka prázdniny, které i žákům klenovské základní školy utekly jako voda. V pondělí 4. září se žáci opět vrátili do školních lavic a dokonale připravená školní třída čekala i na letošní prvňáky.

Školáci a jejich rodiče se během slavnostního zahájení školního roku 2017/2018 mohli přesvědčit, že nástup do školy nemusí nutně provázet nuda a stres. Počasí se naštěstí vydařilo, a proto mohlo vítání žáků proběhnout pod širým nebem, na velkém prostranství před školní budovou. A jaký byl program slavnostního zahájení?

Nejprve se žáci řadili před školou – každá ze tříd měla svoje předem určené stanoviště označené vlaječkou. K základní škole postupně přicházeli školáci z Klenovic na Hané a také jejich spolužáci z okolních obcí, Pivína, Čelčic, Skalky, Tvorovic, Ivaně a Obědkovic. Jakmile byli žáci na svých místech, vzala si slovo nová paní ředitelka Eva Pluskalová, která byla do funkce jmenována letos v srpnu. Přivítala všechny přítomné a poděkovala zaměstnancům školy za vlídné přijetí do kolektivu. Žáky, pedagogy a další zaměstnance základní školy přišel po prázdninách pozdravit také starosta obce Klenovice na Hané Stanislav Cetkovský a úspěšný školní rok žákům popřála i paní Petra Jurová, zástupkyně Klubu přátel školy. 

Opravdovým překvapením pro všechny přítomné bylo premiérové vystoupení originálního orchestru složeného z učitelského sboru. Nezazněla však ani kytara, housle či piáno. Vskutku ojedinělou hudební produkci doprovodily netradiční nástroje, bobotubes, které by jen málokdo očekával. Vystoupení kantorů slavilo úspěch a žáci i rodiče je odměnili potleskem.  

Pak přišlo na řadu představení všech zaměstnanců ZŠ Klenovice na Hané a všichni žáci se také od zástupkyně ředitelky školy Heleny Kaprálové dozvěděli, kdo z kantorů bude jejich třídním. Nejvíce napjatí a plní očekávání byli samozřejmě prvňáci, které 4. září čekala školní premiéra. V letošním školním roce jich do Základní školy v Klenovicích na Hané nastoupilo dvacet tři. Každý z prváčků byl před slavnostním pasováním velkou pasovací tužkou svým starším spolužákům krátce představen a jako dárek si domů odnesl zelené tričko s logem školy.

Po slavnostním zahájení nového školního roku se žáci od svých třídních učitelů dozvěděli všechny důležité informace a pak hurá domů užít si ještě trochu volna, protože oblíbené letní radovánky na dalších deset měsíců vystřídají školní povinnosti.          

 Kolektiv ZŠ Klenovice na Hané