Zákl. škola Klenovice na Hané
Klenovice na Hané 231
79823
e-mail: zsklenovice@pvskoly.cz

kancelář školy:
tel.,fax.: 582 384 131,
mobil: 739 414 942

školní jídelna:
tel.:582 384 734
mobil: 739 414 932


banner

O škole

Jsme vesnickou školou se 190 žáky, kteří dojíždějí i z okolních vesnic (Pivín, Čelčice, Skalka, Tvorovice, Obědkovice a Ivaň).

Žáci mají ve škole k dispozici odborné učebny přírodopisu - chemie, zeměpisu, fyziky, dějepisu, českého, německého a anglického jazyka, výtvarné výchovy, hudební výchovy, informatiky, klubovnu a tělocvičnu. V letních měsících využívají místní sportovní areál, který je v bezprostřední blízkosti školy. Svůj talent mohou děti rozvíjet i v dobře vybavené keramické dílně. Pro nejmladší žáky jsou ve škole zřízena dvě oddělení školní družiny. Ve volných hodinách mají žáci možnost využívat čítárnu, učebnu informatiky nebo si zahrát stolní tenis. Možnost trávit za hezkého počasí hlavní přestávku venku před školou nebo na školním dvoře je samozřejmostí.

Škola se pravidelně účastní různých soutěží a také sportovních akcí. Nejznámějším žákem naší školy byl olympijský vítěz z Barcelony 1992 desetibojař ROBERT ZMĚLÍK.

 

Historie

První zmínka o škole pochází z roku 1681 - byla to škola farní. Její nejstarší popis byl učiněn roku 1788. Školu tvořila jedna jediná světnice, která sloužila jako učebna i byt učitele zároveň. Od roku 1817 se jednalo o její přestavbě, ale ta se však neuskutečnila a roku 1824 tedy byla celá zchátralá školní budova vyklizena a zbořena. Než se postavila škola nová, učilo se ve staré kapli na hřbitově. Ve školní kronice se uvádí jen to, že roku 1825 se začalo učit v nové školní budově, která sloužila asi 50 let. V roce 1903 se obecní zastupitelstvo usneslo, že postaví školu novou. Základní kámen byl položen 14. března 1904. Stavba rychle pokračovala a 28. srpna 1904 na Klenovické hody byla nová škola vysvěcena. Po skončení 2. světové války se občané Klenovic rozhodli postavit novou školu, měšťanskou. V květnu roku 1946 projednává plénum NV otázku nové stavby, jejíž součástí se měl stát i kulturní dům. Stavbu projektoval architekt Jan Peterka. Náklady činily 12 369 734,40 Kč. Stavba byla povolena 20. prosince 1946 a vedoucím stavby byl pověřen Adolf Ježek z Klenovic. Výkop základů se uskutečnil 16. října 1947 a s výstavbou se započalo 30. března 1948. Budova byla slavnostně předána k užívání 27. srpna 1950 a nesla název "Střední škola dr. Zdeňka Nejedlého". V prvním roce navštěvovalo školu 166 žáků z obcí Klenovice, Čelčice, Skalka, Pivín, Obědkovice a Tvorovice. V roce 1954 přibyli žáci z Ivaně, škola nesla název "Osmiletá střední škola". Roku 1960 přešla na devítiletou školní docházku

 

Lidé ve škole

Vedení školy: 

Mgr. Eva Pluskalová
ředitelka školy

Mgr. Helena Kaprálová                                                                           
zástupkyně ředitelky školy

Kancelář školy, sekretariát:

Eva Cetkovská
účetní

Oblast výchovného poradenství:

Mgr. Helena Kaprálová  
výchovná poradkyně

Mgr.Jitka Martinová  
metodička prevence rizikového chování

Učitelé (školní rok 2017/2018):

Mgr.Jitka Martinová   

Mgr. Iveta Vodná

Mgr. Jana Pospíšilová

Mgr. Šárka Plevová

Mgr. Libor Večerek

Bc. Romana Olejníčková

Mgr. Kateřina Kiralová

Mgr. Petra Pařízková

Mgr. Stanislav Štěpáník

Mgr. Margita Holusková

Mgr. Martina Kovářová

Mgr. Tomáš Pírek

                                                 

Školní družina:

Mgr. Veronika Přidalová

Pavla Kordová

Asistentka pedagoga:

Pavla Kordová

Mgr. Veronika Přidalová

Mgr. Vlaďka Vránová

Mgr. Světlana Dočkalová

Romana Bukovčanová

 

Správní zaměstnanci školy:

Eva Merdová - uklízečka

Lenka Starostová – uklízečka
                                                     
Pavel Kaprál - školník

Josef Dvořák - vedoucí školní jídelny                                                 

Stanislava Krátká - kuchařka                                                           

Naděžda Zapletalová - kuchařka